National Ijtema Majlis Khuddam ul Ahmadiyya

THIS YEAR’S NATIONAL IJTEMA THEME IS “THE HOLY QURAN”


Download National Ijtema Syllabus 2017